Presente Indicativo, verbi irregolari

Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman, kurallsız fiiller!

Kurallı olan fiillerin geniş zaman çekimlerini dün öğrendik. Mastar ekini atıp belirli ekleri getirerek, verdiğim listelerdeki tüm kurallı fiilleri bu zamanda kolayca kullanabilirsiniz.

Ancak, kuralsız olan fiillerin çekimini ezberlememiz gerekiyor. Bol bol cümle kurarsak konuşurken rahat gelir aklınıza, sırayla tüm şahıslar için tek tek sayıp bulmak sıkıntılı oluyor, öyle alışmayın. Kurallı fiiller için de geçerli bu tabii ki, pratik yaparak alışmalıyız ve konuşurken doğal olarak aklımıza gelmeli doğru fiil çekimi.

Essere ve avere fillerini daha önce ayrı olarak görmüştük. Onları başa alarak, sık kullanacağınız diğer kuralsız fiillerin çekimini de veriyorum:

essere (olmak) – sono, sei, è, siamo, siete, sono

avere (sahip olmak) – ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno

stare (bir durumda olmak) – sto, stai, sta, stiamo, state, stanno

andare (gitmek) – vado, vai, va, andiamo, andate, vanno

venire (gelmek) – vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono

sapere (bilmek) – so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno

dare (vermek) – do, dai, dà, diamo, date, danno

fare (yapmak) – faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno

bere (içmek) – bevo, bevi, beve, beviamo, bevete, bevono

uscire (dışarı çıkmak) – esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono

salire (yukarı çıkmak) – salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono

dire (demek, söylemek) – dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono

scegliere (seçmek) – scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono

sedere (oturmak) – siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono

udire (duymak) – odo, odi ode, udiamo, udite, odono

morire (ölmek) – muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoino

Essere, avere, stare andare, venire fiillerini öncelikle ezberleyin derim, en çok onları kullanacaksınız.

Kuralsız fiillerden tradurre (tercüme etmek) fiili ise mastar hali –ere ile biten fiiller grubunda, ancak –rre ile bitiyor.

Bu fiilin geniş zaman çekimi: traduco, traduci, traduce, traduciamo, traducete, traducono

Introdurre (tanıştırmak) de –rre ile biten ve aynı şekilde çekilen (introduco, introduci, introduce, introduciamo, imntroducete, introducono) bir kuralsız fiil. Ancak tanıştırmak anlamında presantere (sunmak) fiiline rastlayacaksınız neredeyse her zaman. Introdurre ise başlatmak, içeri almak, yerleştirmek gibi farklı anlamlarda da kullanılır.

Lei beve troppo caffè
Çok kahve içiyor

Bere (içmek) fiili öğreneceğimiz tüm zamanlarda kuralsızlar listesinde olmasına rağmen mastarı bevere olan kurallı bir fiil gibi davranıyor neredeyse her fiil çekiminde.

Anch’io (ben de) bevo troppo caffè!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir