Passato Remoto

Uzak geçmiş zaman genellikle tarihi bir konu anlatımında, edebi eserlerde ve resmî yazışmalarda kullanılır. Konuşma dilinde kullanımı bölgeden bölgeye değişir. Toskana ve güney İtalya’da günlük konuşmalarda kullanılan bu zaman, diğer yerlerde nadiren kullanılır.

Bu nedenle, çok fazla düzensiz fiil çekimi olan Passato Remoto fiil çekimlerini öğrenmenize gerek yok, yalnızca bu zamana aşina olmanız yeterli. Zaten ezberlemek mümkün değil, onun yerine başka bir dil öğrenin derim.

Passato Remoto’da kurallı fiiller mastar ekini attıktan sonra şu ekleri alır:

Bu zamanda kuralsız çekilen bazı fiiller ise şunlar:

essere – fui, fosti, fu, fummo, foste, furono
avere – ebbi, avesti, ebbe, avemmo, aveste, ebbero
venire – venni, venisti, venne, venimmo, veniste, vennero
stare – stetti, stesti, stette, stemmo, steste, stettero
vedere – vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro
dire – dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero
fare – feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero
bere – bevvi, bevesti, bevve, bevemmo, beveste, bevvero
nascere – nacqui, nascesti, nacque, nascemmo, nasceste, nacquero
vivere – vissi, vivesti, visse, vivemmo, viveste, vissero
dare – diedi, desti, diede, demmo, deste, diedero
prendere – presi, prendesti, prese, prendemmo, prendeste, presero
mettere – misi, mettesti, mise, mettemamo, metteste, misero
sapere – seppi, sapesti, seppe, sapemmo, sapeste, seppero

Kırmızı Başlıklı Kız hikâyesinden bir alıntı yaparak bu zamanın nasıl kullanıldığını görelim:


Poco dopo, Cappuccetto Rosso bussò alla porta. “Nonna, sono io.
Posso entrare?”
Il lupo cercò di imitare la vocina della nonna e rispose: “Ciao, mia
cara! Entra!”
“Nonna, che voce forte che hai!” disse la bambina sorpresa.
“È per salutarti meglio, mia cara,” disse il lupo.
“E che occhi grandi che hai…”
“È per vederti meglio, mia cara!”
“E che mani grandi che hai!” esclamò Cappuccetto Rosso, avvicinan
dosi al letto.
“È per abbracciarti meglio, mia cara!” disse il lupo.

Imperfetto Indicativo zamanında olduğu gibi, essere ve avere fiillerini bu zamanda çekip fiillerin geçmiş zaman halini ekleyerek miş’li ‘uzak’ geçmiş zaman cümleleri kurabiliriz. Yine fiilimizin avere ile mi yoksa essere ile mi çekildiğine dikkat etmemiz gerekiyor:

Fui andato/a (gitmiştim), avemmo visto (görmüştük), fosti
uscito/a
(çıkmıştın), foste rimasti/e (kalmıştınız), ebbero chiamato (aramışlardı veya çağırmışlardı).

Bu zamanın adı da Trapassato Remoto!

Fakat unutmamamız gereken bir şey var:

YALNIZCA KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ’I DİNLERSEK KURT HER ZAMAN KÖTÜ OLACAKTIR

Çocuklar için resimli kitaplar ve etkinlik kitapları hazırlayan, renkli mobilyalar ve ahşap nesneler üreten Romalı yazar ve illüstratör Agosto Traini’nin bizde Kırmızı Başlıklı Kurt adıyla yayınlanan Il Berretto Rosso (kırmızı bere) öyküsünü dinlemek isterseniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir